Krol verbaast vriend en vijand

Slechts enkele minuten na het aantreden als voorzitter van CSG plaatste Jelte Krol zijn eerste straffe stoot. Met behulp van het ruim bemeten kasoverschot van de vereniging had het zijne Krolheid behaagd zichzelf te klonen teneinde de flinke waslijst verbeterpunten binnen de eerste 100 dagen van zijn aanstelling weg te werken. Aan de hand van een aantal speerpunten waar seizoen 1 tot en met 5 van Game of Thrones jaloers op zou zijn zette het bestuur Krol de lijnen uit voor de komende decennia. De massaal toegestroomde Klik!-dames toonden zich allebei bijzonder gecharmeerd van de gebroeders Krol en staken desgevraagd goedkeurend de duim omhoog.